Leveringsbetingelser

M. Larsen vognmandsfirma (herefter ML) ser en tom EASY-bag til levering og en fyldt EASY-bag (herefter EB) til afhentning som to forskellige produkter der skal håndteres derefter.

Information og kundeservice

For yderligere oplysninger henvises der primært til hjemmesiden www.mlarsen.dk
Telefonisk henvendelse i tidsrummet: man-fre: 6:00-16:00
Kontaktoplysninger kan findes på vores hjemmeside.

Håndtering af personfølsomme oplysninger

 • ML garanterer at der ikke bliver lagret personfølsomme oplysninger, vi gemmer oplysninger omkring afhentningssted, navn på kunde, samt kontaktoplysninger i form af e-mail og telefonnummer.
 • ML garanterer at gemme disse oplysninger forsvarligt, så de ikke kan bruges utilsigtet af tredjepart.

Betaling

 • ML har etableret samarbejde med en betalingsgateway, og garanterer at alle transaktioner bliver behandlet med den nødvendige sikkerhed. For mere information omkring vores valg af betalingsgateway, tjek da deres hjemmeside: www.epay.dk.
 • Det er ikke muligt at bestille en EASY-bag uden at have forhåndsbetalt for produktet.
 • Man kan som erhvervskunde vælge at betale via faktura, efter de gældende betalingsbetingelser for erhvervskunder. Kontakt vores salgsafdeling for mere information på telefon: 4363 1828
 • Som privatkunde og bruger af EB er eneste betalingsform pt. Dankort med betaling på hjemmesiden.

Tvister

 • Tvister og uenigheder afgøres i Københavns Byret

Priser

 • Tjek ML’s hjemmeside for opdaterede priser. Prisen for levering samt prisen for en EASY-bag er fast. Der tages forbehold for trykfejl i reklamer eller andre medier som markedsfører dette produkt, det er de oplyste priser på hjemmesiden der er gældende.

Levering

 • Er den bestilte EB ikke leveret inden for den angivne leveringsfrist, kan den betragtes som ikke leveret – og du bedes derfor rette henvendelse til ML, som vil rette op på fejlen.
 • ML leverer en tom EB på den af kunden specificerede adresse. Vi sætter den som udgangspunkt ved hoveddøren eller ved siden af modtagerens skraldsspand.

Leveringsfrister

 • Leveres inden for 3 arbejdsdage. ML er ikke ansvarlig for oplysning omkring levering til kunden, og hvis den ikke leveres inden for den givne frist bedes kunden rette telefonisk henvendelse til ML.

Returnering

 • Ved køb af tom EB har kunden 14 dages fortrydelsesret. Du har selv pligt til at returnere den tomme EASY-bag til M. Larsens adresse i Brøndby.
 • ML vil derefter tilbageføre det af kunden betalte beløb for EASY-bag’en (købspris samt eventuelle forsendelsesomkostninger)
 • ML krediterer ikke kundens omkostninger forbundet med returneringen af EB.

Handelsbestemmelser ved køb af fyldt EASY-bag

Priser

 • Tjek ML’s hjemmeside for opdaterede priser. Prisen for afhentning af en EASY-bag er fast. Der tages forbehold for trykfejl i reklamer eller andre medier som markedsfører dette produkt, det er de oplyste priser på hjemmesiden der er gældende.

Afhentning

 • M. Larsen sætter lovgivning før kundeservice, og derfor har man som kunden har pligt til at sikre sig der ikke er indkørselsforbud for lastbiler med tilladt totalvægt på op til 26 tons.
 • Jf. Ovenstående skal vejen ligeledes være min. 3 meter bred og have en frihøjde på 4.75 meter.
 • En fyldt EB må maks placeres 6-7 meter fra en mulig holdeplads. Dette er på grund af kranbilens lasteevne og rækkevidde.
 • Der kan lokalt gælde særlige regler omkring placering af EB på offentlige og private veje. Kunden er ansvarlig for at kontrollere lokalbestemmelserne inden placering.
 • Det er kundens ansvar at EB ikke overfyldes. Da sikkerhed er en topprioritet kan ML nægte at medtage en overfyldt EB såfremt vi ikke kan håndtere den forsvarligt.
 • ML medtager kun det bestilte antal sække, øges antallet inden afhentning, kontakt da ML så de to ordrer kan kombineres.
 • Det tidsrum som ML opererer i er primært fra kl. 6.00 til kl. 18.00, og det er i det tidsrum vi kommer og afhenter en fyldt EB.

Fortrydelsesret

 • Efter levering af en tom EASY-bag opfatter ML den som kundens ejendom – og derfor som kundens ansvar at få den fjernet. ML fraskriver sig derfor et hvert ansvar for at få fjernet fyldte EASY-bags. Skulle en kunde fortryde brugen af EASY-bags står bortskaffelse derfor for brugerens egen regning – ikke ML 

Annullering

 • Man kan annullere en afgiven ordre indtil dagen inden afhentning.
 • Er afhentning endnu ikke disponeret, kan man afbestille for et administrationsgebyr på kr. 250,-
 • Er kundens bestillng disponeret til afhentning, kan afhentning annulleres, men kunden skal betale det fulde beløb.
 • Hvis det ved ML's ankomst til standpladsen konstateres at EB ikke kan medtages på grund af lokale forhold: vejarbejde, lovgivning, vejens stand eller vejens brug vil ML betragte dette som en forgæves kørsel og annulere ordren. Kunden er derfor ansvarlig for selv at bestille en ny afhentning, når forholdene er udbedret.

Afhentningsfrist

 • Er afhentning ikke udført inden for 5 arbejdsdage efter bestilling, må bestillingen betragtes som ikke udført – og som kunde bedes man rette henvendelse til ML for at få fejlen rettet. 

Sortering

 • Som bruger af EB har man pligt til at overholde de regler der bliver oplyst omkring sortering af affald. ML kører de fyldte EB til sortering på et miljørigtigt sorteringsanlæg.
 • Der er særskilte regler for enkelte affaldstyper, og derfor skal man være opmærksom på der ikke kommer følgende affaldstyper i EB.
  • Asbest
  • Kemikalier
  • Lyskilder
  • Elektronik affald
  • Rent Jord
 • Fejlsorterer man vil man blive opkrævet et ekstra gebyr for fejlsortering, se gældende priser på vores hemmeside.